Panorama Jeziora Charzykowskiego

Spacer po Charzykowach

Powrót

Kościół katolicki
 Wspólnota wiernych początkowo należała do parafii św. Jana Chrzciciela w Chojnicach. W latach 50. i 60. XX wieku odprawiane były tutaj Msze św. dla mieszkańców wioski oraz turystów i wczasowiczów w wypożyczonym prywatnym pomieszczeniu.
 W 1964 r. ówczesny ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie - ks. Jerzy Świnka - odkupił część domu prywatnego od tutejszego gospodarza i przeznaczył na cele kultu religijnego. Ustanowiono kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.
 1 lipca 1970 r. został ustanowiony stały duszpasterz - ks. Marian Turzyński, który podjął pracę duszpasterską oraz prace budowlane, przy powstającej kaplicy.
 Z inicjatywy dziekana chojnickiego, ks. Aleksandra Kłosa, zakupiono działkę pod rozbudowę kaplicy. Dekretem z dnia 1.03.1979 r. Ksiądz Biskup Ordynariusz Bernard Czapliński, ustanowił samodzielną parafię w Charzykowach. Staraniem proboszcza parafii, ks. Mariana Turzyńskiego, wojewoda bydgoski wyraził zgodę na budowę nowej kaplicy. W 1981 r. rozpoczęto jej budowę, która została ukończona w 1983 r.
 Poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Ordynariusz Marian Przykucki. Kościół górny rozpoczęto budować w 1985 r. Budowano systemem gospodarczym - ofiarodawcami byli głownie tutejsi parafianie oraz wczasowicze.
 Przystąpiono do dalszych prac przy budowie kościoła. Zmodernizowano i wyposażono prezbiterium, wybudowano i otynkowano wieżę, na której umieszczono dwa dzwony. 14.08.1994 r. Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Bernard Szlaga dokonał uroczystego poświęcenia kościoła.

Źródło informacji: www.parafiacharzykowy.pl


Drukuj treść

Panorama Jeziora Charzykowskiego


Kontakt