I wyprawa - Zima w PNBT Bory u progu lata... Małe Swornegacie - Męcikał

Nordic Walking, Zdjęcia

Powrót

2009-05-15 II wyprawa - Wiosennie - Łąki Józefowskie

II wyprawa z kijkami po PNBT - tym razem czerwonym szlakiem Łąki Józefowskie prowadził sam dyrektor parku - p. J. Kochanowski.

A co to /fot. Weronika Rudnik Jeziorko /fot. Weronika Rudnik


Jeziorko  /fot. Weronika Rudnik Jezioro  /fot. Weronika Rudnik Las  /fot. Weronika Rudnik Łódka  /fot. Weronika Rudnik  /fot. Weronika Rudnik Przewodnik /fot. Weronika Rudnik Niebo nad nami /fot. Weronika Rudnik  /fot. Weronika Rudnik Przewodnik /fot. Weronika Rudnik  /fot. Weronika Rudnik W łodzi /fot. Weronika Rudnik

Bory u progu lata... Małe Swornegacie - Męcikał
I wyprawa - Zima w PNBT


Kontakt