Przegłosowana przez radnych uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice

Co się dzieje!

Powrót

2012-11-23 Plan odnowy miejscowości do konsultacji z mieszkańcami.

Rada Sołecka przekazuje Państwu do konsultacji projekt planu odnowy miejscowości Charzykowy, który jest dokumentem potrzebnym do pozyskiwania środków zewnętrznych (np. z programu unijnego PROW).

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o odniesienie się do załączonego projektu planu odnowy i ewentualnie zgłaszanie swoich uwag i propozycji do autorki projektu p. B. Stępień lub do sołtysa naszej miejscowości –p. Jędrzeja Ilkowskiego do końca 2012 roku! Po tym terminie uwagi nie będą już przyjmowane, a dokument zostanie uzupełniony i przedłożony pod głosowanie na kolejnym zebraniu wiejskim na początku 2013 r.

Plan odnowy miejscowości Charzykowy

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z załączoną instrukcją dot. tworzenia planu odnowy (poniżej do pobrania).


Pliki do pobrania:

Instrukcja dot. planu odnowy (144 kB)
Drukuj treść

"Charzy..." zaprasza do kolejnej akcji pt. "Zostań Św. Mikołajem"
Przegłosowana przez radnych uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice

Zobacz archiwum


Kontakt