Zawiadomienie o regatach - Wielobój żeglarski - 9 lipca, Charzykowy - Małe Swornegacie Charzykowski Wieczór Bluesa - sobota, 23 lipca, amfiteatr w Charzykowach

Co się dzieje!

Powrót

2011-07-11 Regaty o Puchar Lata - 16-17 lipca 2011 - zawiadomienie

Charzykowy, 06.07.2011.

Zawiadomienie o regatach

 

Regaty o Puchar Lata

16-17.07.2011 r.

Impreza dofinansowana ze środków miasta Chojnice

 

1. ORGANIZATOR.
1.1 Organizatorem regat jest Ludowy Klub Sportowy Charzykowy
89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 8 tel/fax 052 398 81 60
www.lks.charzykowy.pl; e-mail: lks@charzykowy.pl
nr konta bankowego: 12 8147 0002 0010 6207 2000 0010
1.2 Regaty będą rozgrywane na Jez. Charzykowskim (akwen Charzykowy) w  dniach 16-17.07.2011 r. 
2. PRZEPISY.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012 oraz Regulaminem i Zasadami Współzawodnictwa NSKO w 2011r.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY.
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: OPTIMIST (gr. B i UKS), ISA 407,  420,  L`EQUIPE, CADET, PIRAT.
3.3 Zbiorcze zgłoszenia do regat na załączonych formularzach należy dostarczyć (przesłać) do organizatora w terminie do dnia 15.07.2011 do godz 19.00. Do tego terminu należy też opłacić (gotówką lub na rachunek bankowy organizatora) wpisowe do regat. Indywidualne zgłoszenia zawodników będą przyjmowane na drukach określonych przez Kolegium Sędziów PZŻ.
3.4 Wpisowe do regat wynosi:


klasa
WpisoweWpisowe podwyższone
jednoosobowe30 PLN45 PLN
dwuosobowe40 PLN60 PLN

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT.   
4.1 Zgłoszeń ostatecznych w miejscu regat należy dokonać w biurze LKS Charzykowy w dniu 16.07.2011 w godz 08.30-10.00. Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają opłacie wpisowego do regat podwyższonej o 50%.
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
- dowód wpłaty do regat,
- aktualne badania lekarskie (dot. tylko zawodników polskich),
- licencja sportowa zawodnika PZŻ,
- uprawnienia żeglarskie wymagane do prowadzenia jachtu danej klasy (dot.    tylko zawodników polskich),
- ubezpieczenie OC na 2011 r.,
- certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym,
- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).
5. PROGRAM REGAT.
5.1

Dzień Godz 
16.07.2011
(sobota)
08.30-10.00Przyjmowanie zgłoszeń
j.w10.15Otwarcie regat
j. w.10.55Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
j.w+ 15 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniegoStart do kolejnych wyścigów
17.07.2011
(niedziela)
9.55Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
j. w.+ 15 min. po zakończeniu wyścigu poprzedniegoStart do kolejnych wyścigów
j. w.ok. 14.00Zakończenie regat

5.2 Planowane jest rozegranie maksymalnie 7 wyścigów.
5.3 W dniu 17.07.2011 sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie będzie podany później niż o godz  12.45.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI.
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w LKS Charzykowy najpóźniej w dniu 15.07.2011 godz 19.00. Kierownicy ekip, oraz zawodnicy przystępujący do regat indywidualnie, mogą otrzymać na swoją prośbę IŻ po zakończeniu procedury zgłoszeniowej  u organizatora.
7. POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane podczas regat.
8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.      
8.2  Schematy tras dla poszczególnych klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.
9. PUNKTACJA
9.1 Wyścigi będą oceniane zgodnie z `systemem małych punktów` (przepis          A4.1 - Przepisów Regatowych Żeglarstwa).
9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
9.3 W przypadku rozegrania 5 (4 dla OPT) i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony przy końcowej ocenie regat.
10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
11. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
12. NAGRODY
Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach i kategoriach otrzymają puchary, dyplomy i upominki rzeczowe.
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
- logistyka (zakwaterowanie, wyżywienie itp.): Aleksandra Zblewska – kierownik Klubu, tel. (052) 398 81 60, e-mail: lks@charzykowy.pl
- sprawy regatowe: Andrzej Czapiewski – sekretarz regat, tel. 504 330 052, e-mail: acezet@onet.eu


Drukuj treść

Charzykowski Wieczór Bluesa - sobota, 23 lipca, amfiteatr w Charzykowach
Zawiadomienie o regatach - Wielobój żeglarski - 9 lipca, Charzykowy - Małe Swornegacie

Zobacz archiwum


Kontakt