Mistrzostwo Polski dla NEVERIN !!! Imprezy na weekend

Co się dzieje!

Powrót

2010-08-19 Regaty jachtów turystycznych - URBANIAK SAILING RACE - 28 sierpnia 2010 r. - zawiadomienie

Charzykowy, 19.08.2010.

Zawiadomienie o regatach

Regaty Turystyczne

URBANIAK SAILING RACE

28 sierpnia 2010 r.

1. ORGANIZATOR.
1.1 Organizatorem regat jest firma URBANIAK oraz Ludowy Klub Sportowy Charzykowy
89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 8 tel/fax 52 398 81 60
www.lks.charzykowy.pl; e-mail: lks@charzykowy.pl
nr konta bankowego: 12 8147 0002 0010 6207 2000 0010
1.2 Regaty będą rozegrane na Jez. Charzykowskim w  dniu: 28.08.2010na akwenie Charzykowy.

2. PRZEPISY.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY.
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: turystyczne.
3.3 Wpisowe do regat wynosi:

klasaWpisowe
Otwartopokładowe (OP)5,00 zł od uczestnika
Kabinowa do 6 mb (KAB-6)
Kabinowa pow. 6 do 7,2 mb (KAB  6-7)
Kabinowa pow. 7,2 mb (KAB +7)

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT.   
4.1 Zgłoszeń ostatecznych w miejscu regat należy dokonać w biurze LKS Charzykowy w dniu 28.08.2010 r. w godz. 8.00-9.30.

5. PROGRAM REGAT.
5.1

DzieńGodz 
28.08.2010
(sobota)
08.00-09.30Przyjmowanie zgłoszeń
j.w10.00Otwarcie regat; odprawa sterników
j.w.10.55Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
j. w.ok. 19.00Zakończenie regat i ognisko integracyjne

           5.2 Planowane jest rozegranie  6 wyścigów.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI.
Instrukcja Żeglugi będzie podana na odprawie sterników.

8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Schemat trasy zostanie podany w Instrukcji Żeglugi.

9. PUNKTACJA
9.1 Wyścig długodystansowy oraz konkurencje techniczne będą oceniane zgodnie z `systemem małych punktów` (przepis A4.1 - Przepisów Regatowych Żeglarstwa).
9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.

10. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. NAGRODY
Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach i kategoriach otrzymają puchary, dyplomy i upominki rzeczowe.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
- logistyka (zakwaterowanie, wyżywienie itp.): Aleksandra Zblewska – kierownik Klubu, tel. 52 398 81 60, e-mail: lks@charzykowy.pl
- sprawy regatowe: Andrzej Czapiewski – SG, tel. 504 330 052, e-mail: acezet@onet.eu


Drukuj treść

Imprezy na weekend
Mistrzostwo Polski dla NEVERIN !!!

Zobacz archiwum


Kontakt