V-ce Mistrzostwo Polski dla załogi Saturna! 72. edycja Błękitnej Wstęgi Jeziora Charzykowskiego

Co się dzieje!

Powrót

2009-08-26 Regaty Zakończenia Sezonu Turystycznego - Wielobój żeglarski

Charzykowy, 24.08.2009.

Zawiadomienie o regatach

 

Regaty Zakończenia Sezonu Turystycznego

Wielobój żeglarski
29 sierpnia  2009 r.

1. ORGANIZATOR.
1.1 Organizatorem regat jest Ludowy Klub Sportowy Charzykowy
89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 8 tel/fax 052 398 81 60
www.lks.charzykowy.pl; e-mail: lks@charzykowy.pl
nr konta bankowego: 12 8147 0002 0010 6207 2000 0010
1.2 Regaty będą rozegrane na Jez. Charzykowskim w  dniu: 29.VIII.2009 na trasie: Charzykowy – Małe Swory.

2. PRZEPISY.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY.
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: turystyczne.
3.3 Wpisowe do regat wynosi:

klasaWpisowe
Otwartopokładowe (OP)10,00 zł od uczestnika
Kabinowa do 6 mb (KAB-6)
Kabinowa pow. 6 do 7 mb (KAB  6-7)
Kabinowa pow. 7 mb (KAB +7)

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT.   
4.1 Zgłoszeń ostatecznych w miejscu regat należy dokonać w biurze LKS Charzykowy w dniu 29.08.2009 w godz 10.00-13.30.

5. PROGRAM REGAT.
5.1

DzieńGodz 
29.08.2009
(sobota)
10.00-13.30Przyjmowanie zgłoszeń
j.w13.30Otwarcie regat; odprawa sterników
j. w.13.55Sygnał ostrzeżenia do wyścigu długodystansowego
j.w17.00Konkurs wiosłowania na bączku na czas
j. w.)18.00Konkurs rzutów do koła ratunkowego
j. w.ok. 19.30Zakończenie regat i ognisko integracyjne

           5.2 Planowane jest rozegranie  3 konkurencji.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI.
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w LKS Charzykowy najpóźniej w dniu 28.08.2009 godz 19.

8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Schemat trasy zostanie podany w Instrukcji Żeglugi.

9. PUNKTACJA
9.1 Wyścig długodystansowy oraz konkurencje techniczne będą oceniane zgodnie z `systemem małych punktów` (przepis A4.1 - Przepisów Regatowych Żeglarstwa).
9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.

10. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. NAGRODY
Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach i kategoriach otrzymają puchary, dyplomy i upominki rzeczowe.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
- logistyka (zakwaterowanie, wyżywienie itp.): Aleksandra Zblewska – kierownik Klubu, tel. (052) 398 81 60, e-mail: lks@charzykowy.pl
- sprawy regatowe: Andrzej Czapiewski – sędzia główny, tel. 504 330 052, e-mail: acezet@onet.eu


Drukuj treść

72. edycja Błękitnej Wstęgi Jeziora Charzykowskiego
V-ce Mistrzostwo Polski dla załogi Saturna!

Zobacz archiwum


Kontakt