Zdjęcia z regat Charzykowy Sailing Cup 2011 Regaty o Puchar Lata - 16-17 lipca 2011 - zawiadomienie

Co się dzieje!

Powrót

2011-07-05 Zawiadomienie o regatach - Wielobój żeglarski - 9 lipca, Charzykowy - Małe Swornegacie

Charzykowy, 05.07.2011.

Zawiadomienie o regatach

Regaty Turystyczne

Wielobój Żeglarski

9 lipca 2011 r.

1. ORGANIZATOR.
1.1 Organizatorem regat jest Ludowy Klub Sportowy Charzykowy
89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 8 tel/fax 052 398 81 60
www.lks.charzykowy.pl; e-mail: lks@charzykowy.pl
nr konta bankowego: 12 8147 0002 0010 6207 2000 0010
1.2 Wielobój będędzie rozegrany na Jez. Charzykowskim w  dniu: 09.07.2011 na trasie: Charzykowy – Małe Swornegacie.

2. PRZEPISY.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY.
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: turystyczne.
3.3 Wpisowe do wieloboju wynosi:


klasa
Wpisowe
Otwartopokładowe (OP)15,00 zł od uczestnika
Kabinowa do 6 mb (KAB-6)
Kabinowa pow. 6 do 7 mb (KAB  6-7)
Kabinowa pow. 7 mb (KAB +7)

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT.   
4.1 Zgłoszeń ostatecznych w miejscu regat należy dokonać w biurze LKS Charzykowy w dniu 09.07.2011 r. w godz 12.00-14.00.

5. PROGRAM REGAT.
5.1

DzieńGodz 
09.07.2011
(sobota)
12.00-14.00Przyjmowanie zgłoszeń
j.w14.30Otwarcie wieloboju; odprawa sterników

j. w.

14.55

Sygnał ostrzeżenia do  wyścigu długodystansowego

j.w

17.15

Konkurs strzelecki

j.w

18.00

Konkurs wiosłowania na bączku na czas

j. w.)

18.45

Konkurs rzutów do koła ratunkowego

j. w.

ok. 19.30

Ognisko integracyjne i ogłoszenie wyników

5.2 Planowane jest rozegranie  4 konkurencji:
- wyścig długodystansowy,
- konkurs strzelecki,
- konkurs wiosłowania,
- konkurs rzutów do koła.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI.
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w LKS Charzykowy najpóźniej w dniu 01.07.2011 godz 19.00.

8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Schemat trasy zostanie podany w Instrukcji Żeglugi.

9. PUNKTACJA
9.1 Wyścig długodystansowy oraz konkurencje techniczne będą oceniane zgodnie z `systemem małych punktów` (przepis A4.1 - Przepisów Regatowych Żeglarstwa).
9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.

10. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. NAGRODY
Zwycięzca wieloboju w kat. ogólnej otrzyma puchar przechodni, a zwycięzcy w poszczególnych klasach i konkurencjach otrzymają  dyplomy i upominki rzeczowe.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w wieloboju na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników wieloboju od ponoszenia osobistej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w wieloboju.

14. UBEZPIECZENIE
Każdy jacht uczestniczący w wieloboju musi być ubezpieczony na okres imprezy od  odpowiedzialności cywilnej.

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
- logistyka (zakwaterowanie, wyżywienie itp.): Aleksandra Zblewska – kierownik Klubu, tel. (052) 398 81 60, e-mail: lks@charzykowy.pl
- sprawy regatowe: Andrzej Czapiewski – SG, tel. 504 330 052, e-mail: acezet@onet.eu


Drukuj treść

Regaty o Puchar Lata - 16-17 lipca 2011 - zawiadomienie
Zdjęcia z regat Charzykowy Sailing Cup 2011

Zobacz archiwum


Kontakt