Piotr Gunther wicemistrzem Świata! 20 marca na rozpoczęcie wiosny

Co się dzieje!

Powrót

2011-03-01 Zebranie wiejskie sołectwa Charzykowy dot. uchwalenia budżetu

Zebranie wiejskie sołectwa Charzykowy dot. uchwalenia budżetu odbędzie się w dniu 10.03.2011r. (czwartek) w remizie strażackiej o godz. 18.00

Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania na 10.03.2011 na godz. 18.30!

Sołtys - Jędrzej Ilkowski i Rada Sołecka


Drukuj treść

20 marca na rozpoczęcie wiosny "Charzy..." - rusza na szlaki z nordic walking!
Piotr Gunther wicemistrzem Świata!

Zobacz archiwum


Kontakt